Copyright

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de website van TOLO Toekomst in Logistiek op enigerlei wijze te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van TOLO Toekomst in Logistiek.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website van TOLO Toekomst in Logistiek bieden wij als service aan. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. TOLO Toekomst in Logistiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website van TOLO Toekomst in Logistiek.  Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door TOLO Toekomst in Logistiek uitdrukkelijk afgewezen.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Op al onze diensten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Lees ook over ons cookiebeleid.