Oktober 2020 is de opleiding volwassenenonderwijs Logistiek medewerker TOLO gestart in Sneek. Deze opleiding is een samenwerking tussen de logistieke sector, het onderwijs en de overheid in de regio Súdwest-Fryslan met als doel om het tekort aan vakkrachten in de logistiek te verkleinen. Inmiddels is dat traject succesvol afgerond en is nu de 2e groep gestart en is er naast de logistieke opleiding een chauffeursopleiding ontwikkeld.
Woensdag 13 oktober jl. hebben alle partners een handtekening gezet, onder het samenwerkings-convenant. Het gaat hierbij om Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en Hoekstra transport namens de logistieke sector, ROC Friese Poort voor het onderwijs, JOOOP-werkt voor de jobcoaching,  Dinkla Verkeersopleidingen en Fryslân werkt. Lineke Kleefstra, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort, vestiging Sneek: “We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Het unieke aan deze Logistieke opleiding is dat het samen met de sector wordt ontwikkeld en wij maatwerk kunnen bieden op een praktijklocatie van Hoekstra Transport in Sneek.

 

Maatwerkopleiding

TOLO staat voor Toekomst in Logistiek en heeft als doel het opleiden tot goed gekwalificeerde medewerkers voor de sector Transport en Logistiek. De opleiding is een combinatie van minimaal 3 dagen werken op locatie en 1 dag leren op praktijklocatie Hoekstra Transport. De docenten van ROC Friese Poort verzorgen de lessen. Het onderwijs is samen met de sector ontwikkeld en geschikt voor diverse doelgroepen. Er is praktijkgericht onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de logistieke sector. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om breed opgeleid te zijn, daarom is er veel aandacht voor brede persoonsvorming. De vorming van wie je bent, hoe je bent en wie je graag zou willen zijn. De intentie is om de samenwerking de komende jaren verder uit te breiden. Er zijn namelijk ook veel vacatures in andere logistieke functies, zoals planning, teamleider en chauffeur.

Christien Lycklama à Nijeholt, directeur van Hoekstra Transport: “Wij zien tot dusver alleen maar voordelen in deze samenwerking, als logistieke sector staan we voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerde vakkrachten aan onze sector te binden, daarbij hebben we zowel jongeren, zij-instromers als ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nodig voor de toekomst. Door de opleiding binnen ons bedrijf te organiseren, kunnen we veel interactiever praktijkonderdelen toevoegen aan het onderwijs, dit heeft niet alleen voor de leerlingen maar ook voor ons grote voordelen, de theorie sluit zo goed aan bij de praktijk en de groep leerlingen is echt gemotiveerd”.

Ondertekening convenant TOLO: Toekomst in de Logistiek in Sneek

Van links naar rechts:

Lineke Kleefstra – directeur ROC Friese Poort Sneek

Janet van der Horst – directeur Jooop Werkt

Christien Lycklama a Nijeholt – directeur Hoekstra Transport

Lisette van Herk – directeur STL

Lucienne Boelsma – lid Algemeen bestuur FryslanWerkt

Dorien Spek – manager Dinkla Verkeersopleidingen